Contact Us

TOP > Contact Us

YUYAMA CO., LTD
Company name YUYAMA CO.,LTD / YUYAMA MANUFACTURING CO.,LTD
Address 3-3-1, Meishinguchi, Toyonaka, Osaka, Japan
TEL +81-6-6332-2556
FAX +81-6-6333-1971
E-mail ys_trade@yuyama.co.jp

TOP